Artykuły eksperckie i poradnikowe na blogi i strony internetowe

Internet stał się dominującym medium. To w sieci przede wszystkim szukamy informacji na interesujące nas tematy. Dlatego normalną koleją rzeczy było to, że zająłem się pisaniem artykułów i innych tekstów na strony internetowe. Na chwilę obecną jest to jedyna forma mojej pisarskiej twórczości. Są to przede wszystkim artykuły eksperckie i poradnikowe. Tak się złożyło, że jak do tej pory, ich tematem były głównie zwierzęta domowe, co wynika zapewne z moich osobistych zainteresowań.